SSM DRAGUT CONSULTING

Servicii

Securitate și Sănatate în Muncă (S.S.M.)

Indiferent de felul activitatii, fiecare operator economic are obligatia conform Legii 319/2006 de a asigura lucratorilor un mediu de lucru cat mai sigur la locul de munca (in conformitate cu Legea 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare H.G.1425/2006 modificat si completata cu H.G.955/2010(art.14 si 15) ca si serviciu extern de prevenire si protectie).

Prevenire si stingerea incendiilor (P.S.I.)

Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor: instructiuni pentru invatamant, instructiuni destinate exploatarii centralelor termice, instructiuni de interventie si evacuare, masuri de aparare impotriva incendiilor, reguli de comportare in caz de incendiu, reguli de comportare in caz de cutremur, instructiuni destinate sectorului administrativ, instructiuni specifice instalatiilor electrice de forta si iluminat, obligatiile angajatilor si angajatorilor.

Consultanta in vederea conformarii cu legislatia privind protectia mediului si gestiunea deseurilor
Conform Legii 211/2011.
Servicii de consultanta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam.

Inspectia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat (I.S.C.I.R.)

Companiile care utilizeaza utilaje si echipamente ce intra sub incidenta ISCIR sunt obligate sa angajeze un responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a echipamentelor (RSVTI) sau sa apeleze la o firma abilitata de catre ISCIR pentru a organiza intern aceasta activitate.

Cum ne desfasuram activitatea

Pentru indeplinirea acestor servicii in baza unor contracte de prestari servicii ne vom deplasa la sediul societatilor si al punctelor de lucru ale acestora pentru documentare ,vom solicita documente necesare indeplinirii tuturor cerintelor din contracte si vom intocmi toate documentele necesare pentru ca societatile sa fie in conformitate cu cerintele legale in vigoare.

 

Vom efectua instructaje cu toti salariatii societatilor si ii vom face sa inteleaga ca respectarea normelor interne emise in societate si a prevederilor legale duc la cresterea sigurantei la locul de munca,scaderea si eliminarea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale,scaderea si eliminarea posibilitatilor de aparitie a unor incendiu.

 

La schimbarea legislatiei si/sau aparitiei de noi cerinte legale vom intocmi toate documentel necesare conformarii legale cu noile cerinte ale legislatiei si le vom aduce la cunostinta tuturor salariatilor din societati.

 

Pentru verificarea respectarii cerintelor legale dar si pentru completarea documentatiei in cazul in care apar modificari in structura/activitatea societatii se vor face vizite periodice la societatile respective si daca vom constata neconformitati le vom aduce la cunostinta conducerii societatilor si impreuna cu acestea vom lua masurile necesare pentru corectarea acestora.